21 Şubat 2020 , Cuma
Vergi Haberleri

KDV’de Hasılat Esaslı Vergilendirme Sistemi Nedir?

Hasılat Esaslı Vergilendirme 7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun mülga 38. maddesi “Hasılat esaslı vergilendirme” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. KDV Kanunu’nun 38. maddesi 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre;İşletme hesabı esasına tabi ticari kazanç mükellefleri ile serbest meslek kazancı mükellefiyeti bulunanlar,Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek sektör ve meslek grupları kapsamında yer almaları halinde ve talepte bulunmaları koşuluyla,KDV dahil toplam işlem bedelleri üzerinden,Cumhurbaşkanınca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenecek oranı uygulamak suretiyle hesaplayacakları KDV’ni, indirilecek KDV ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek ödeyebileceklerdir.Bu mükellefler, yüklendikleri KDV ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri KDV’ni gider veya maliyet olarak dikkate alacaklardır.Yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini ise gelir olarak dikkate alacaklardır.Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamayacaklardır.Hazine ve Maliye Bakanlığı hasılat esaslı vergilendirme usulünün uygulanmasına dair usul ve esasları belirleme konusunda yetkili kılınmıştır.Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri ikinci sınıf tüccarlar  için  VUK  Madde 178’de belirlenen ilgili haddin iki katına kadar olanları hasılat esaslı vergilendirme  usulü  kapsamına  almaya  Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. Diğer bir ifadeyle, gelir vergisi mükellefi I. Sınıf Tüccarlardan (VUK Madde 177’ye göre ihtiyari olarak da olsa bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler I. Sınıf Tüccar sayılır) yıllık iş hacimleri VUK Madde 177’deki limitlerin iki katına kadar olanları Cumhurbaşkanı “Hasılat esaslı vergilendirme” kapsamına alabilecektir.   Kaynak: Kurumlar Vergisi RehberiYasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.BENZER İÇERİKLERHasılat esaslı KDV kimlere uygulanır?Hasılat esaslı vergilendirmeyi seçen işletmeler kendilerine düzenlenen faturalardaki KDV’yi indirim konusu yapabilir mi?