19 Eylül 2019 , Perşembe

Vergi Haberleri

Hal Komisyonculuğu hakkında Defter Beyan Sistemi Duyurusu

Hal Komisyonculuğu hakk...

Hal Komisyonculuğu hakkında Defter Beyan Sistemi Duyurusu Hal Komisyonculuğu” faaliyetinde bulu...

Elektronik Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller Nelerdir?

Elektronik Belge Olarak...

Elektronik Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği H...

KDV’de Hasılat Esaslı Vergilendirme Sistemi Nedir?

KDV’de Hasılat Esaslı V...

Hasılat Esaslı Vergilendirme 7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun mülga 38. maddesi “Hasılat esaslı ...

KDV’de Özel Matrah şekilleri nelerdir?

KDV’de Özel Matrah şeki...

Özel Matrah ŞekilleriÖzel matrah şekilleri şunlardır:-Spor-Toto oyununda ve Millî Piyango dâhil her ...

Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Vergi Matrahı Nedir?

Teslim ve Hizmet İşleml...

Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Vergi Matrahı Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karş...

Kurumlar Vergisinde Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler nelerdir?

Kurumlar Vergisinde Zar...

Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler -Tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak...

Yurt içinde kesilen vergiler Kurumlar Vergisinden nasıl mahsup edilebilir?

Yurt içinde kesilen ver...

Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu KVK’nun 34. maddesine göre; beyannamede gösterilen kazan...

Kurum Kazancının %5’i ile Sınırlı Bağış ve Yardımlar nelerdir?

Kurum Kazancının %5’i i...

Kurumlar Vergisinde Bağış ve Yardımlar Nelerdir?Kurum Kazancının %5’i ile Sınırlı Bağış ve Yardımlar...

Kültürel Sponsorlukların Kurumlar Vergisi uygulaması nasıldır?

Kültürel Sponsorlukları...

Kurumlar Vergisinde Kültürel Sponsorluk KVK’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine g...

Mukimlik Belgelerinin Geçerlilik süresi ne kadardır?

Mukimlik Belgelerinin G...

Mukimlik Belgelerinin Geçerlilik Süresi Mukimlik belgelerinin geçerlilik süreleri hakkında mevz...

Transfer fiyatlandırmasında İşleme Dayalı Net Kar Marjı Yöntemi Nedir?

Transfer fiyatlandırmas...

İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi İşleme dayalı net kâr marjı yöntemi, mükellefin kontrol alt...

Transfer fiyatlandırmasında Kar Bölüşüm Yöntemi Nedir?

Transfer fiyatlandırmas...

Kâr Bölüşüm Yöntemi Kâr bölüşüm yöntemi, ilişkili kişilerin bir veya daha fazla sayıdaki kontro...